Rahapelien sääntely ja verotus

Kuinka rahapelien verotus ja sääntely toimivat?

Usein kasinoilla pelaavat eivät ole kovin perehtyneitä rahapelien sääntelyyn ja verotukseen. Tässä artikkelissa paneudumme hieman siihen, kuinka eri valtiot sääntelevät ja verottavat rahapelejä. Lähes kaikissa maailman valtioissa rahapelejä säännöstellään tavalla tai toisella. Yleinen lähtökohta sääntelylle on se, että rahapelit eivät kuulu vapaan taloudellisen toiminnan luokkaan, eli rahapelejä ei lasketa kuuluvaksi elinkeinonvapauden alle. Tähän löytyy kuitenkin myös poikkeuksia, kuten esimerkiksi Iso-Britannia, jossa rahapelien järjestäminen on ollut kutakuinkin vapaata 1800-luvulta saakka.

Suomalaisille pelaajille tutuin malli löytyy varmasti kotimaasta. Perinteisesti Suomessa on noudatettu tiukkaa lainsäädäntöä. EU:n lainsäädännön mukana suomalaisille rahapelien ystäville on tullut vapaus valita pelipaikka mistä tahansa EU-maasta. Suri osa suomalaisten pelaajien suosimista pelipaikoista sijaitseekin Maltalla. Vaikka Suomen lainsäädäntö onkin periaatteessa kohtuullisen tiukka, ei Suomessa ole kuitenkaan pyritty käytännössä rajoittamaan rahapelaamista, toisin kuin esimerkiksi naapurimaassa Norjassa, jossa maksuliikennettä ulkomaalaisille nettikasinoille on pyritty rajoittamaan. Rajoitukset Norjassa eivät koske erityisesti pelaajia, vaan rajoituksia on asetettu pankeille, joita on ohjeistettu estämään maksut ulkomaalaisille kasinoille ja pelisivustoille. Tanskassa taas pelisivustoille pääsyä on pyritty estämään.

Suomessa rahapelit olivat pitkään RAY:n, Veikkauksen sekä Fintoton monopolin alla. Tilanne ei ole muuttunut muilta osin, kuin näiden yhtiöiden fuusion myötä. Vuonna 2017 kolme rahapeliyhtiötä yhdistyivät Veikkaukseksi. Suomen arpajaislaki sallii rahapelien markkinoinnin ja järjestämisen Suomen rajojen sisällä ainoastaan Veikkaukselle. Lain tarkoituksena on suojella suomalaisia pelaajia ja samalla taata Suomen verotulot rahapeleistä. Internetin yleistymisen myötä pelaaminen on kuitenkin siirtynyt enenevissä määrin verkkoon, ja Suomen malli kaipaisikin ehkä uusimista.

Euroopassa yleinen suuntaus on ollut pääasiassa kohti sallivampaa suuntaa, ja useat maat Euroopassa ovatkin ottaneet käyttöön lisenssijärjestelmän, jossa rahapelejä saa vapaasti järjestää, kunhan vain hankkii kansallisen lisenssin. Lisenssin avulla valtio pystyy varmistamaan pelien tason sekä estämään huijauksia, ja samalla myös hankkimaan tuloja valtion kassaan.

Monopolit ja lisenssit

Rahapelien säännöstelyyn on perinteisesti käytetty muutamaa eri mallia. Rahapelit voivat olla kokonaan kiellettyjä, sallittuja pelkästään valtion omistamalle monopoliyhtiölle tai sallittuja kaikille lisenssin omaaville. Suomessa on voimassa monopolimalli, jossa Suomen rajojen sisällä rahapelien järjestäminen on sallittua pelkästään Veikkauksen toimesta. Monopolimalli on tähän asti ollut käytössä myös Ruotsissa. Ruotsi katsoi kuitenkin monopolimallin olevan huonompi kuin lisenssijärjestelmä, ja suunnitteilla on parhaillaan siirtyminen lisenssijärjestelmän piiriin.

Lisenssijärjestelmän tavoitteena on ensisijaisesti taata reilut pelit kaikille. Lisenssin saamiseksi kasinon tulee täyttää tiukat vaatimukset ja lisenssin hakuprosessin aikana yrityksen tulee osoittaa, että sen järjestelmät toimivat oikein esimerkiksi peleissä käytettävän satunnaislukugeneraattorin ja maksuliikenteen osalta. Vaatimukset kansallisille lisensseille vaihtelevat suuresti. Karkeasti ottaen Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa lisensseissä on tiukemmat vaatimukset kuin esimerkiksi Karibialla ja Väli-Amerikan maissa. Reilujen pelien lisäksi lisenssijärjestelmä tarjoaa valtioille myös verotuloja.

Kasinopelien verotus

Valtiot haluavat tietysti omansa myös rahapelien tapauksessa, eli verotukselta ei tässäkään asiassa voi välttyä. Suomalaisten pelaajien kannalta positiivinen uutinen on se, että kunhan vain pelaa EU-alueella sijaitsevalla nettikasinolla, ei silloin voitoista tarvitse maksaa lainkaan veroja. Verovapauden taustalla on EU:n idea palveluiden ja ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Verovapauteen on vaikuttanut myös EU:n tuomioistuimen antama päätös, jonka mukaan Suomen verotusjärjestelmä oli syrjivä, ja ristiriidassa EU:n lainsäädännön kanssa.

Kehityssuunta tulevaisuudessa

Euroopassa on viime aikoina arvioitu usealta eri taholta rahapelien sääntelyä. Esimerkiksi Euroopan Komissio on tutkinut sitä, kuinka eri tasoisten säännöstelyjen toimivuutta pystyttäisiin arvioimaan. Ruotsissa monopolijärjestelmää ollaan parhaillaan purkamassa. Svenska Spel sekä ATG, jotka aikaisemmin olivat monopoliasemassa ovat nyt menettämässä asemansa, kun maa on siirtymässä lisenssijärjestelmään. Suomessa ei tiettävästi ole suunnitelmia säännöstelyn höllentämisestä.


Kirjailija

Matti Heikkinen
Matti Heikkinen
Kasinoasiantuntija - Nettikasinotsuomalaisille.com
Matti on kasinopelien suuri ystävä, ja on myös työskennellyt kasinoalalla useamman vuoden. Hän on uransa aikana ehtinyt testaamaan lukuisia eri slotteja, kasinoita sekä maksutapoja. Blackjack-pelien lisäksi Matti viettää usein aikaa pelaten Jack and the Beanstalkia, Hall of Godsia ja Starburstia.
Viimeksi päivitetty: 2018-09-20